Sceny z dzieciństwa Korczaka

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym gotowym fragmentem scenariusza zawierającym sceny z dzieciństwa Janusza Korczaka.

Jest to scenariusz, który jeszcze będziemy szlifować w trakcie powstawania plansz i analizować pod kątem, czy przepleść go większą liczbą odniesień do Pamiętnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *