Urodziny!

To dzień, w który urodził się Henryk Goldszmit. Jak sam wspomina w Pamiętniku, nie ma pewności co do roku jego urodzenia (1878 lub 1879), ale z datą nie ma takiego problemu – 22 lipca. Data, która nie tylko będzie jego początkiem, ale też będzie zwiastunem końca. W tym dniu, w 1942 roku, zaczęła się likwidacja getta warszawskiego, która zakończyła żywot Korczaka i wszystkich mieszkańców jego sierocińca.

Dlaczego rok urodzenia Korczaka nie jest taki pewny?

A to dlatego, że ojciec zwlekał z jego rejestracją w Synagodze. I być może w wyniku powstałych opóźnień pojawił się problem ze zbyt późną rejestracją nowo narodzonego, który postanowiono rozwiązać wpisując podwójny rok urodzenia. Sam Korczak zwykł przyjmować za rok urodzenia 1878 roku.

W zaborze rosyjskim, rejestracją urodzin zajmowały się wspólnoty wyznaniowe. Dlatego też należało się udać do najbliższej świątyni i tam zarejestrować swojego potomka. Były to jednak też czasy, w których władze nakładały coraz większe ograniczenia na Żydów – w edukacji, dostępie do zawodów. Prowadziło to do różnych rozwiązań – a to zmiany religii i przejścia na chrześcijaństwo (choćby rodzina Leśmiana), a to zwlekania z rejestracją dzieci i podjęciem decyzji (co miało miejsce w przypadku rodziny Goldszmitów). Głównie chodziło o zapewnienie lepszej przyszłości dzieci i dostęp do ich rozwoju i edukacji.

Ojciec Korczaka podjął ostatecznie decyzję o zarejestrowaniu syna w gminie żydowskiej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *